Tłumaczenie pisemne (teksty naukowo-techniczne)

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-TPTNT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie z wymogami formalnymi tłumaczeń pisemnych tekstów naukowo-technicznych. Omówienie różnego rodzaju tekstów naukowo-technicznych i specyfiki ich tłumaczeń pisemnych. Omówienie źródeł leksykograficznych i ciał normotwórczych w zakresie tłumaczeń tekstów naukowo-technicznych. Ćwiczenia pisemne z wykorzystaniem wybranego rodzaju tekstów naukowo-technicznych.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozłowska Z., O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), , Warszawa, 2007 2) Lipiński K., Vademecum tłumacza, Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak