Tłumaczenia pisemne (współpraca transgraniczna)

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-TPWT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozłowska Z., Szczęsny A., Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 2) Алексеева И.С., Профессиональный тренинг переводчика, Союз, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi