Tłumaczenie ustne (bezpieczeństwo wewnętrzne)

2021L

Kod przedmiotu98S2O-TUBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPoznanie podstawowych technik tłumaczeń à vista. Omówienie specyfiki tłumaczeń ustnych tekstów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz metody przygotowania się do tłumaczenia ustnego z ramach bezpieczeństwa wewnętrznego. Tłumaczenie à vista tekstów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.
Opis wykładówZajęcia realizowane w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prowadzący, Materiały opracowane przez wykładowcę, Olsztyn, 202 2) Алексеева И. С., Профессиональный тренинг переводчика. , Санкт-Петербург, 2001 3) Janikowski P., Dydaktyka tłumaczenia ustnego. Tłumaczenie ustne -- teoria, praktyka, dydaktyka, Katowice, 2015 4) Gillies A., Tłumaczenie ustne, Kraków, 2001
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak