Tłumaczenie ustne (teksty artystyczne)

2022L

Kod przedmiotu98S2O-TUTA
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńDoskonalenie technik tłumaczeń symultanicznych z wykorzystaniem tekstów artystycznych. Doskonalenie metod przygotowania się do tłumaczenia symultanicznego.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prowadzący, Materiały opracowane przez wykładowcę, Olsztyn, 2021
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak