Tłumaczenie ustne (teksty naukowo-techniczne)

2021L

Kod przedmiotu98S2O-TUTNT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPoznanie podstawowych technik tłumaczeń à vista. Omówienie specyfiki tłumaczeń ustnych tekstów naukowo-technicznych oraz metod przygotowania się do tłumaczenia à vista tekstów naukowo-technicznych. Tłumaczenie à vista wybranego rodzaju tekstów z zakresu naukowo-technicznego.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozłowska Z., O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), , Warszawa, 2007 2) Lipiński K., Vademecum tłumacza, Warszawa, 2000 3) Prowadzący, Materiały opracowane przez wykładowcę , Olsztyn, 2021 4) Janikowski P., Dydaktyka tłumaczenia ustnego. Tłumaczenie ustne -- teoria, praktyka, dydaktyka, Katowice, 2015 5) Алексеева И. С., Профессиональный трениг переводчика, Санкт-Петербург, 2001
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak