Tłumaczenie ustne (teksty prawnicze)

2021L

Kod przedmiotu98S2O-TUTP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie z podstawowymi technikami translatorskimi w tłumaczeniu a vista. Omówienie różnego rodzaju tekstów prawniczych i specyfiki ich tłumaczeń ustnych. Metody przygotowania się do tłumaczenia ustnego tekstów prawniczych. Ćwiczenia a vista z wykorzystaniem wybranego rodzaju tekstów prawniczych.
Opis wykładówZajęcie realizowane w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ndiaye I.A., Jeglińska B., Język rosyjski dla tłumaczy przysięgłych w zakresie przekładu sądowego i prawniczego, Olsztyn ISW, 2001 2) red. G. Ojcewicz, I. Ndiaye, Z teorii i praktyki przekładu prawniczego, Olsztyn ISW, 2013 3) Kałuża M., Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa, 2011 4) Ndiaye I.A., Jeglińska B., Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego. Postępowanie przygotowawcze i sądowe, , Olsztyn ISW, 2012
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak