Tłumaczenie ustne (współpraca transgraniczna)

2022L

Kod przedmiotu98S2O-TUWT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńUmiejętność tłumaczenia ustnego tekstów z zakresu współpracy transgranicznej z wykorzystaniem techniki a vista
Opis wykładówIA:Umiejętność tłumaczenia ustnego tekstów z zakresu współpracy transgranicznej z wykorzystaniem techniki a vista.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w K omisji Europejskiej, Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy., http://ec.europa.eu/ translation/polish/guidelines/documents/styleguide_polish_dgt_pl.pdf, - 2) Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 3) Gillies A., Tłumaczenie ustne. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych., Tertium, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi