Wykład monograficzny I

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-WM1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Nikołaj Fiodorow — rys biograficzny. 2. Nikołaj Fiodorow — filozof-szaleniec czy genialny prorok? 3. Nikołaj Fiodorow a Władimir Sołowjow i Fiodor Dostojewski. 4. Nikołaja Fiodorowa „filozofia wspólnego czynu”. 5. Rosyjski kosmizm a Biblia. 6. Kościół wobec koncepcji Nikołaja Fiodorowa. 7. Teoretyczne i praktyczne konsekwencje koncepcji powszechnego zmartwychwstania. 8. Idee Nikołaja Fiodorowa źródłem inspiracji dla badaczy XXI wieku.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak