Wykład monograficzny II

2021L

Kod przedmiotu98S2O-WM2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówreść wykładów obejmuje charakterystykę najważniejszych paradygmatów tzw. „postmodernistycznej” epoki jako ideowego tła, inspirującego powstanie poszczególnych teorii kulturoznawczych, a także problematykę niektórych z nich (m.in. autorstwa M. Foucaulta, J. Derrida i in.). Analizuje się wybrane zagadnienia spuścizny intelektualnej najwybitniejszych postaci tej epoki oraz ich poprzedników.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ч. Пирс , Начала прагматизма , Москва, 2000
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak