Wykład monograficzny III

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-WM3
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów ramach wykładu zostaną omówione zagadnienia korespondencji różnych dziedzin artystycznego przekazu: literatury i filmu. Na przykładzie wybranych ekranizacji utworów literackich zostanie przeprowadzona analiza porównawcza, obejmująca takie zagadnienia, jak: zamysł reżyserski, zamysł autora, problematyka utworów, charakter postaci, struktura gatunkowa, cechy szczególne poetyki itd.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi