Zdalne systemy pomiarowe - studia pierwszego stopnia - stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w geodezji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
II - Podstawowe
Matematyka 1
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wprowadzenie do systemów CAD/BIM
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Elektroniczna technika pomiarowa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Geoinformatyczne podstawy programowania
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy geodezji 1
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 1
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wprowadzenie do GIS
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyka 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Algorytmy i struktury danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy geodezji 2
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Programowanie GIS
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 2
3
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ćwiczenia terenowe z geodezji
4
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
60
SUMA
27,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Bazy danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Infrastruktura informacji przestrzennej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Kartografia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy GNSS
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy opracowania obserwacji
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 3
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 4
4
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Grafika 3D
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 5
4
Przedmiot do wyboru 6
3
Przedmiot do wyboru 7
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 8
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zintegrowane systemy robotyczne
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ćwiczenia terenowe z pomiarów satelitarnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Ćwiczenia terenowe z zintegrowanych systemów robotycznych
3
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
60
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Planowanie przestrzenne
2,5
ZAL-O
Wykład
15
Programowanie sieciowe
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 9
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Systemy GIS
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezzałogowe statki powietrzne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 10
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 11
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
SUMA
29,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analizy geoinformacyjne 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 12
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fotogrametria i teledetekcja z platform BSP
3,5
EGZ
Ćwiczenia
45
Przedmiot do wyboru 13
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 14
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 15
3
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
60
Przedmiot do wyboru 16
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
31,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Analizy geoinformacyjne 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Elementy Satelitarnej Teledetekcji Radarowej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca dyplomowa
15
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
150
Przedmiot do wyboru 17
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru 18
3
Przedmiot do wyboru 19
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0