Bazy danych

2022Z

Kod przedmiotu99S1O-BADA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceProgramowanie
Wymagania wstępneUmiejętność konstruowania programu komputerowego na poziomie minimum podstawowym
Opis ćwiczeń
Opis wykładówModele i architektury systemów baz danych. Funkcje systemu zarządzania bazami danych. Zbiory encji, atrybuty encji, klucze encji, diagramy związków encji. Relacyjna baza danych definicje, zasady integralności encji i integralności referencyjnej. Algebra relacyjna. Język SQL (DML,DDL,DCL). Autoryzacja dostępu i wykonywania operacji w modelu relacyjnym. Tworzenie tabel, wstawianie, usuwanie i modyfikacja rekordów. Zapytania SQL. Wyrażenia SQL - proste i warunkowe. Funkcje agregujące. Zapytania grupujące. Złączenia. Podzapytania, zapytania zagnieżdżone. Zapytania z grupowaniem. Widoki (perspektywy). Normalizacja baz danych. Transakcje i przetwarzanie transakcyjne. Procedury składowane, wyzwalacze. Kwerendy przestrzenne.,ĆWICZENIA:Modele i architektury systemów baz danych. Funkcje systemu zarządzania bazami danych. Zbiory encji, atrybuty encji, klucze encji, diagramy związków encji. Relacyjna baza danych definicje, zasady integralności encji i integralności referencyjnej. Algebra relacyjna. Język SQL (DML,DDL,DCL). Autoryzacja dostępu i wykonywania operacji w modelu relacyjnym. Tworzenie tabel, wstawianie, usuwanie i modyfikacja rekordów. Zapytania SQL. Wyrażenia SQL - proste i warunkowe. Funkcje agregujące. Zapytania grupujące. Złączenia. Podzapytania, zapytania zagnieżdżone. Zapytania z grupowaniem. Widoki (perspektywy). Normalizacja baz danych. Transakcje i przetwarzanie transakcyjne. Procedury składowane, wyzwalacze. Kwerendy przestrzenne.
Cel kształceniaZapoznanie z modelami baz danych ze szczególnym uwzględnieniem modelu relacyjnego, metodami projektowania systemów bazodanowych, implementacji i zarządzania zbiorami danych, zasadami efektywnego składowanie danych. Ukazanie konieczności optymalizacji, pod względem czasowym, filtracji danych (szczególnie z uwzględnieniem kwerend przestrzennych)
Literatura podstawowa1) Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, Sensus, 2019 2) Rockoff Larry, Język SQL. Przyjazny podręcznik, Helion, 2017 3) Sasha Pachev, MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych (ebook), Helion, 2012 4) Michael Hernandez, Projektowanie baz danych, Helion, 2014
Literatura uzupełniająca1) Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005 2) Philippe Rigaux, Michel Scholl, Agnes Voisard, Spatial Databases – With Application to GIS, Morgan Kaufman Publishers, 2002 3) Regina Obe, Leo Hsu, PostgreSQL Up and Running, O'Reilly, 2012
Uwagibrak