Bezzałogowe statki powietrzne

2023Z

Kod przedmiotu99S1O-BSP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBudowa i eksploatacja BSL, naziemna stacja kontroli lotu (przygotowanie trasy nalotu), loty na symulatorach, zasady sterowania bezzałogowcami, nauka latania w terenie, nalot fotogrametryczny + opracowanie danych.
Opis wykładówPrawo lotnicze, przestrzeń powietrzna, personel lotniczy, podstawy aerodynami i mechaniki lotu (zasady lotu), podstawy elektroniki, podstawy meteorologii. Bezzałogowce: historia, budowa, rodzaje, zastosowanie; świadectwo UAVO; oprogramowania do obróbki danych. Budowa i eksploatacja BSL, naziemna stacja kontroli lotu (przygotowanie trasy nalotu), loty na symulatorach, zasady sterowania bezzałogowcami, nauka latania w terenie, nalot fotogrametryczny i opracowanie danych.
Cel kształceniaZapoznanie z możliwościami pozyskiwania danych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Poznanie podstaw prawa lotniczego, budowy oraz eksploatacji BSP. Zapoznanie z praktycznym zaprojektowaniem, wykonaniem i opracowaniem misji obserwacyjnej.
Literatura podstawowa1) Piotr Kasprzyk, Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Rozwój regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa bezzałogowego, C.H. Beck, 2021 2) Cheng E., Drony. Tajniki zdjęć i filmów lotniczych., HELION, 2016
Literatura uzupełniająca1) Krsak B., Blistan P., Paulikova A, Use of low-cost UAV photogrammetry to analyze the accuracy of a digital elevation model in a case study, t. 91, Measurement, 2016, s. 276-287 2) Watanabe Y., Kawahara Y, UAV photogrammetry for monitoring changes in river topography and vegetation, t. 154, ScienceDirect - Procedia Engineering , 2016, s. 317-325
Uwagi