Ćwiczenia terenowe z pomiarów satelitarnych

2022L

Kod przedmiotu99S1O-CTPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy GNSS, satelitarne techniki pozycjonowania
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień satelitarnych technik pozycjonowania na poziomie inżynierskim.
Opis ćwiczeńTERENOWE:ĆWICZENIA:Wykonanie zadań praktycznych związanych z pomiarami GNSS w czasie rzeczywistym i w trybie post-processingu. Opracowanie niezbędnych obliczeń oraz raportu z wyników prac terenowych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaUmiejętność samodzielnego przeprowadzenia pomiarów GNSS, przeprowadzenie analiz jakości danych GNSS pozyskanych w terenie.
Literatura podstawowa1) B. Hofmann-Wellenhof i in., GNSS Global Navigation Satellite Systems, t. I, Springer, 2008, s. 350
Literatura uzupełniająca
Uwagi