Ćwiczenia terenowe z geodezji

2021L

Kod przedmiotu99S1O-CTzG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzająceElektroniczna technika pomiarowa, Podstawy geodezji
Wymagania wstępnepodstawowe umiejętność wykonania geodezyjnych pomiarów szczegółowych oraz wiadomości teoretyczne w zakresie opracowania map wielkoskalowych
Opis ćwiczeńTERENOWE:Metody pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Automatyzacja prac pomiarowych i obliczeniowych. Opracowanie map numerycznych. Metody obliczania pól powierzchni. Wykorzystanie map do celów gospodarczych
Opis wykładówIA TERENOWE:Metody pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Automatyzacja prac pomiarowych i obliczeniowych. Opracowanie map numerycznych. Metody obliczania pól powierzchni. Wykorzystanie map do celów gospodarczych.
Cel kształceniaPoznanie podstaw technologii pomiarowych, opracowania wyników pomiaru i opracowania map.
Literatura podstawowa1) JAGIELSKI A., Geodezja I (część 1 i 2), P.W. STABIL., 2003 2) JAGIELSKI A., Przewodnik do ćwiczeń z geodezji, GEODPIS, 2004 3) JASIAK A., LELONKIEWICZ H., WÓJCIK M., WYCZAŁEK I., Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1999 4) BELUCH J. (redaktor), Ćwiczenia z geodezji, Wydawnictwo AGH, 2007 5) GUGiK, Obowiązujące w zakresie geodezji i kartografii akty prawne oraz standardy techniczne, http://isap.sejm.gov.pl, 1989
Literatura uzupełniająca1) ŁYSZKOWICZ A., Geodezja, czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wydawnictwo UWM, 2006 2) KURAŁOWICZ Z., Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020
Uwagi