Elektroniczna technika pomiarowa

2021Z

Kod przedmiotu99S1O-ETP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWybrane zagadnienia z optyki instrumentalnej, zagadnienia niwelacji, budowa mechaniczno-optyczna niwelatorów optycznych i cyfrowych, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, tachimetry elektroniczne, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, programy użytkowe, zasada elektronicznych pomiarów odległości, metoda fazowa i impulsowa pomiaru odległości, analogowy i cyfrowy pomiar czasu, tachimetru robotyczne, sprawdzenie i rektyfikacja, programy użytkowe , transmisja danych pomiędzy komputerem a instrumentami elektronicznymi, technologia odtwarzalnych osnów geodezyjnych, aparatura do wykrywania podziemnego uzbrojenia terenu.,ĆWICZENIA:Libella, klasyfikacja, systemy odczytowe libell, niwelator techniczny automatyczny, budowa zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja-metody polowe i laboratoryjne, niwelatory precyzyjne, budowa, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, łaty do niwelacji precyzyjnej, aparatura do wykrywania podziemnego uzbrojenia terenu, tachimetry elektroniczne, budowa, zasada działania, programy pomiarowe, tachimetry robotyczne, programy użytkowe, niwelatory kodowe, budowa, zasada działania, programy pomiarowe
Cel kształceniaPoznanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych służących zbieraniu informacji.
Literatura podstawowa1) Wanic Andrzej, Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych., UWM, 2007 2) Wanic Andrzej, Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych. , UWM, 2007
Literatura uzupełniająca1) Wanic Andrzej, Zeszyt do ćwiczeń z instrumentoznawstwa geodezyjnego, UWM, 2008
Uwagi