Grafika 3D

2022L

Kod przedmiotu99S1O-G3D
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTeoretyczne aspekty modelowania 3D i grafiki komputerowej. Podstawowe techniki modelowania powierzchni, brył i krzywych – algorytmy wykrywania i przekształcania obiektów. Generowanie, edycja i optymalizacja siatek wielokątów. Przykłady modeli szkieletowych utworzonych na podstawie danych dyskretnych i danych ze skaningu laserowego – porównanie wyników i ocena modeli. Wizualizacja modelu 3D – podstawy animacji grafiki komputerowej.,ĆWICZENIA:Wprowadzenie do modelowania 3D. Przegląd dostępnych programów narzędziowych przeznaczonych do generowania modeli obiektów w przestrzeni trójwymiarowej oraz wizualizacji danych. Algorytmy wykrywania linii i powierzchni widocznych. Transformacja geometrii obiektu oraz edycja jego siatki. Łączenie i przekształcanie danych z rożnych źródeł do budowy modeli 3D. Wykonanie projektu modelu rzeźby i bryły. Transformacja geometrii obiektu oraz edycja jego siatki. Łączenie i przekształcanie danych z rożnych źródeł do budowy modeli 3D. Wykonanie projektu modelu rzeźby i bryły.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami modelowania obiektów w systemach komputerowych
Literatura podstawowa1) K.Skalski, Grafika komputerowa (Modelowanie geometryczne) , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , 2006 2) P.Kiciak, Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi