Geoinformatyczne podstawy programowania

2021Z

Kod przedmiotu99S1O-GPP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępneObsługa komputera na poziomie systemu i aplikacji
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do programu Matlab. Charakterystyka podstawowych technologii informatycznych w geomatyce. Metody integracji danych geodezyjnych i kartograficznych. Systematyka typów danych wykorzystywanych w językach programowania. Generacje i rodzaje języków programowania. Styl i ogólne zasady programowania. Fazy powstawania programu komputerowego. Idea algorytmu i programu. Interpretery i tanslatory. Wykorzystanie programowania w geodezji. Techniki programowania liniowego. Programowanie strukturalne. Wykorzystanie modułów, klas i obiektów. Formatowanie danych. Podprogramy, procedury i funkcje niestandardowe. Rodzaje dostępu do danych. Programowanie grafiki komputerowej. Zastosowania grafiki wektorowej i rastrowej w programach geodezyjnych.,ĆWICZENIA:Programowanie w Matlabie. Schemat blokowy i mapa pamięci. Typy i deklaracje zmiennych. Kluczowe instrukcje programowe, w tym instrukcje cyklu i instrukcje warunkowe. Zastosowania instrukcji programowych w obliczeniach geodezyjnych. Wykorzystanie zmiennych indeksowanych do operacji na wykazach danych i obliczeń macierzowych. Programowanie liniowe i strukturalne. Wykorzystanie funkcji niestandardowych w programach geodezyjnych. Wykorzystanie funkcji graficznych w Matlabie. Programowanie grafiki rastrowej i wektorowej i jej wykorzystanie w geoinformatyce. Zastosowanie operacji dyskowych. Praca z plikami sekwencyjnymi i przesyłanie danych.
Cel kształceniaPrzygotowanie do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i opracowaniem danych geodezyjnych i kartograficznych w oparciu o znajomość narzędzi Matlab i języka programowania.
Literatura podstawowa1) A.Kamińska, B.Pańczyk, Matlab - przykłady i zadania, MIKOM, 2002 2) J.Brzózka, L.Dorobczyński, Programowane w Matlab, MIKOM, 1998 3) M.Czajka, Ćwiczenia. MATLAB, Helion, 2005 4) Brzózka J., Dorobczyński L., Matlab – środowisko obliczeń naukowo – technicznych, MIKOM, 2005 5) M. Stachurski, Metody numeryczne w programie Matlab, MIKOM, 2003
Literatura uzupełniająca1) B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB. Uniwersalne srodowisko do obliczen naukowych i technicznych, PLJ, 1996 2) Z.Wróbel, R.Koprowski, Przetwarzanie obrazu w programie MATLAB, WUŚl, 2001 3) W. Regel, Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie MATLAB, MIKOM, 2004
Uwagi