Infrastruktura informacji przestrzennej

2022Z

Kod przedmiotu99S1O-IIP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówdea interoperacyjnej wymiany danych przestrzennych. Znormalizowane podejście do modelowania informacji geograficznej. Reguły budowy schematów aplikacyjnych UML i GML. SOA i sieciowe usługi geoinformacyjne. Metadane. Tezaurusy. Harmonizacja.,ĆWICZENIA:Opracowanie schematu aplikacyjnego UML dla określonej dziedziny problemowej za pomocą wybranego narzędzia CASE. Zasady przygotowywania zbiorów danych INSPIRE (harmonizacja). Praca z sieciowymi usługami geoinformacyjnymi. Opis zbiorów danych przestrzennych metadanymi. Tezaurusy. Budowa i walidacja schematu oraz pliku XML. Opracowanie schematu aplikacyjnego GML dla określonej dziedziny problemowej. Praca z narzędziami wspomagającymi transformację UML-GML.
Cel kształceniaPoznanie aspektów organizacyjnych i technicznych budowy infrastruktur informacji przestrzennej, w tym przepisów prawnych, specyfikacji i reguł implementacyjnych.
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej., Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2012 2) Parzyński Z., Chojka A., Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML, Wydawnictwo GEODETA, 2013 3) Praca zbiorowa, e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej. http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/, GUGiK Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML. Przewodnik użytkownika., WNT Warszawa, 2002 2) Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Wydawnictwo Helion, 2005 3) Subieta K., Obiektowość w projektowaniu i bazach danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998
Uwagi