Przedmiot do wyboru 15

2023L

Kod przedmiotu99S1O-PDW15
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi