Przedmiot do wyboru 16

2023L

Kod przedmiotu99S1O-PDW16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne w geodezji, Elektroniczna technika pomiarowa
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza na temat działania skanerów laserowych, zasad pomiaru i oprogramowania wykorzystywanego do przeetwarzania chmur punktów
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Technologia skaningu laserowego (ang. LiDAR): budowa, zasada działania. 2. Rodzaje skaninu laserowego: skaning lotniczy (ang. ALS), skaning naziemny (ang. TLS), skaning mobilny (ang. MLS). 3. Klasyfikacja chmur punktów: metody i zastosowania. 3. Specjalistyczne oprogramowanie stosowane do przetwarzania chmury punktów. 4. Opracowanie wyników pomiaru. 5. Możliwości zastosowań technologii skaningu.,ĆWICZENIA:1. Szczegółowa charakterystyka pomiaru skanerem laserowym. 2. Obsługa naziemnego skanera laserowego. 3. Wykonanie w terenie pomiaru naziemnym skanerem laserowym. 4. Export i import chmury punktów 5. Przetwarzanie chmur punktów w oprogramowaniu dedykowanych pomiarom skanerem laserowym. 6. Klasyfikacja chmury punktów. 7. Poznanie mozliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego.
Cel kształceniaPoznanie podstaw technologii pomiaru skanerem laserowym i opracowania wyników pomiaru.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi