Podstawy geodezji 1

2021Z

Kod przedmiotu99S1O-PGEO1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWiadomości wstępne z geodezji. Miary i jednostki stosowane w geodezji. Wkłady współrzędnych. Rachunek współrzędnych. Podstawowe wiadomości z teorii błędów. Odwzorowania kartograficzne.,ĆWICZENIA:Opracowanie wyników pomiaru jednakowo i niejednakowo dokładnych. Błąd funkcji wyników pomiaru. Obliczanie współrzędnych punktów ciągów poligonowych. Obliczanie współrzędnych punktów wciętych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z pomiarami geodezyjnymi przy założeniu płaszczyzny jako powierzchni odniesienia. Opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych. Opracowanie map wielkoskalowych , w tym mapy numerycznej.
Literatura podstawowa1) A.Łyszkowicz, Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, UWM, 2006 2) H.Leśniok, Wykłady z geodezji 1, PWN, 1979 3) A.Jagielski, Geodezja 1, GEODPIS, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi