Programowanie GIS

2021L

Kod przedmiotu99S1O-PGIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGeoinformatyczne podstawy programowania, Systemy GIS
Wymagania wstępnePodstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku wysokiego poziomu w paradygmacie imperatywnym, umiejętność obsługi i znajomość zasad działania systemu GIS
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrzypomnienie najważniejszych zagadnień z programowania w Python. Wprowadzenie do Python w QGIS, wykorzystanie konsoli Python, akcje, skrypty geoprocessingu, wtyczki. API Pythona dla QGIS. Programowanie skryptów dla QGIS w języku Python. Tworzenie wtyczek do QGIS w języku Python. Na czym polega budowa graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla projektów Python.,ĆWICZENIA:Przypomnienie podstaw składni Python, rozwinięcie do Python obiektowego. Python w QGIS, konsola Python, akcje, skrypty geoprocessingu, wtyczki. API Pythona dla QGIS. Programowanie skryptów dla QGIS w języku Python. Stworzenie wtyczki do QGIS w języku Python. Budowa graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla projektów Python.
Cel kształceniaZapoznanie z metodami programowania w systemach GIS, sposobami tworzenia narzędzi przetwarzania danych przestrzennych takich jak skrypty i wtyczki w języku Python.
Literatura podstawowa1) QGIS Team, Dokumentacja PyQGIS Developer Cookbook. http://docs.qgis.org/latest/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/, QGIS project, 2021 2) QGIS Team, Dokumentacja QGIS API. http://qgis.org/api/, QGIS project, 2021 3) Gary Sherman, The PyQGIS Programmer's Guide: Extending QGIS 3 with Python 3, Locate Press LLC, 2018 4) Fabrizio Romano, Learn Python Programming - Second Edition, Packt Publishing, 2018
Literatura uzupełniająca1) Ujaval Gandhi, QGIS Tutorials and Tips. http://www.qgistutorials.com/en/, QGIS Tutorials, 2021 2) Joel Lawhead, QGIS Python Programming Cookbook - Second Edition (ebook), Packt Publishing, 2017 3) W3Schools.com, Python Tutorial. https://www.w3schools.com/python/, W3Schools.com, 2021
Uwagibrak