Podstawy GNSS

2022Z

Kod przedmiotu99S1O-PGNSS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne w geodezji, podstawy geodezji
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień związanych z wyznaczaniem współrzędnych punktów.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBudowa systemów należących do grupy GNSS. Zasady wyznaczania pozycji odbiornika GNSS. Budowa odbiornika satelitarnego. Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym i w trybie post-processingu. Podstawy pozycjonowania autonomicznego GNSS. Podstawy pozycjonowania względnego GNSS. Technika DGNSS. Technika RTK. Zasady wykonywania pomiarów statycznych GNSS.,ĆWICZENIA:Zasady wykonywania pomiarów satelitarnych. Budowa odbiornika satelitarnego GNSS. Podstawy wykonywania pomiarów autonomicznych GNSS. Podstawy wykonywania pomiarów techniką DGNSS. Podstawy wykonywania pomiarów techniką RTK. Podstawy wykonywania pomiarów statycznych GNSS.
Cel kształceniaPoznanie podstaw systemów satelitarnych GNSS, ich budowy, zasad działania oraz różnorodnych zastosowań.
Literatura podstawowa1) B. Hofmann-Wellenhof i in., GNSS Global Navigation Satellite Systems, t. I, Springer, 2008, s. 350
Literatura uzupełniająca
Uwagi