Planowanie przestrzenne

2023Z

Kod przedmiotu99S1O-PLAPRZE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówCele, metody i zasady planowania przestrzennego w Polsce. Formalno- prawne podstawy planowania na różnych poziomach, dokumenty planistyczne.
Cel kształceniaNabycie wiedzy w zakresie systematyki opracowań planistycznych obowiązujących w Polsce, ich znaczenia i wpływu na gospodarkę przestrzenną oraz na sposoby i jakości zbierania informacji o terenie.
Literatura podstawowa1) Cymerman Ryszard (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo UWM, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak