Praca dyplomowa

2024Z

Kod przedmiotu99S1O-PRACDYPL
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzająceSeminaria dyplomowe
Wymagania wstępneWybrany promotor pracy oraz zakres pracy
Opis ćwiczeńDYPLOMOWA:ĆWICZENIA:Przegląd literatury zgodnej z zakresem pracy. Korzystanie z aparatury badawczej oraz innych metod i narzędzi służących praktycznej realizacji tematu. Opracowanie zakresu i metod badań. Przygotowanie pracy inżynierskiej pod względem edytorskim.
Opis wykładówPrzegląd literatury zgodnej z zakresem pracy. Korzystanie z aparatury badawczej oraz innych metod i narzędzi służących praktycznej realizacji tematu. Opracowanie zakresu i metod badań. Przygotowanie pracy inżynierskiej pod względem edytorskim.
Cel kształceniaPrzygotowanie pracy inżynierskiej
Literatura podstawowa1) Wydział Geoinżynierii, Wytyczne przygotowania pracy dyplomowej., UWM, 2021
Literatura uzupełniająca
Uwagi