Prawo

2023Z

Kod przedmiotu99S1O-PRAWO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPrawo geodezyjne i kartograficzne wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wybrane elementy prawa geologicznego, górniczego, wodnego, lotniczego, budowlanego w zakresie dotyczącym zagadnień geoinformatycznych i kartograficznych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej korzystania z aktów prawnych związanych z geomatyką, geoinformatyką, geodezją i kartografią oraz zapoznanie z wymogami prawa w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Gniewek E.,, Kodeks Cywilny, C.H. Beck, 2017 2) Gacka-Asiewicz A, Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce, C.H. Beck, 2015 3) Ignatowicz J., Stefaniuk K.,, Prawo rzeczowe, wyd. LexisNexis, 2012
Literatura uzupełniająca1) Sejm RP, Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Rady Ministrów, 2020 2) Sejm RP, Właściwy Minister, Ustawy i rozporządzenia branżowe, Prezes Rady Ministrów,
Uwagibrak