Seminarium dyplomowe

2024Z

Kod przedmiotu99S1O-SEMDYP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty realizowane w zakresie praogramu studiów
Wymagania wstępneWybrany promotor pracy oraz zakres
Opis ćwiczeńZasady pisania pracy dyplomowej. Wybór tematu pracy dyplomowej. Zakres przedmiotowy, czasowy pracy dyplomowej. Etapy badań naukowych. Badania własne autora pracy dyplomowej. Metodologia nauk inżynieryjno-technicznych. Źródła danych. Dobór próby w badaniach naukowych. Układ pracy dyplomowej. Przebieg obrony i egzaminu dyplomowego. Opracowanie referatu seminaryjnego związanego z tematem pracy dyplomowej. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Opis wykładówZasady pisania pracy dyplomowej. Wybór tematu pracy dyplomowej. Zakres przedmiotowy, czasowy pracy dyplomowej. Etapy badań naukowych. Badania własne autora pracy dyplomowej. Metodologia nauk inżynieryjno-technicznych. Źródła danych. Dobór próby w badaniach naukowych. Układ pracy dyplomowej. Przebieg obrony i egzaminu dyplomowego. Opracowanie referatu seminaryjnego związanego z tematem pracy dyplomowej. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Cel kształceniaPoznanie cech i etapów przygotowywania pracy inżynierskiej.
Literatura podstawowa1) Zieliński J., Metodologia pracy naukowej., Aspra, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi