Systemy GIS

2023Z

Kod przedmiotu99S1O-SGIS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWprowadzenie do GIS
Wymagania wstępneWiedza z zakresu danych przestrzennych, podstawowych zadań i funkcji systemów geoinformacyjnych.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIS i jego zastosowanie. Podstawy systemu GIS (ArcGIS, QGIS). Dane i ich źródła. Tworzenie i edycja danych (dane wektorowe, rastrowe, tabela atrybutów). Podstawy analiz przestrzennych. Kompozycja kartograficzna. Zaawansowana edycja danych wektorowych. Zaawansowana wizualizacja danych wektorowych. Zaawansowane analizy przestrzenne. Automatyzacja pracy. Rozszerzona funkcjonalność GIS.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia mają na celu zapoznanie z zaawansowanymi metodami analiz przestrzennych w odniesieniu do przestrzennych aspektów działalności człowieka, w szczególności z uwzględnieniem geodezji, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz szeroko pojętych procesów inwestycyjnych. W ramach ćwiczeń studenci będą tworzyć opracowania pozwalające na podejmowanie optymalnych decyzji, w tym poprzez wskazanie lokalizacji inwestycji. Studenci będą pozyskiwać wiedzę o możliwościach integracji rożnych źródeł informacji przestrzennych oraz o prawidłowym ich doborze, w szczególności w odniesieniu do otwartych danych publicznych.
Cel kształceniaPrzygotowanie do swobodnej pracy z danymi przestrzennymi w wybranym środowisku GIS (ArcGIS, QGIS).
Literatura podstawowa1) Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2, Wydawnictwo PK, 2017, s. 169 2) Law M., Collins A., Getting to Know ArcGIS Desktop., ESRI Press, 2018, s. 600 3) Burrough P. A., Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, 2015, s. 352 4) Iwańczak B., QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map., Wydawnictwo Helion, 2021, s. 465
Literatura uzupełniająca1) Medyńska-Gulij B., Kartografia i geowizualizacja., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 216
Uwagi