Technologie informacyjne w geodezji

2021Z

Kod przedmiotu99S1O-TIwG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępneObsługa komputera na poziomie systemu i aplikacji
Opis ćwiczeń
Opis wykładówechniki przetwarzania danych. Strony kodowe. Dokumenty hipertekstowe. Zaawansowane operacje arytmetyczne w pakietach obliczeniowych. Arkusze kalkulacyjne. Elementy geoinformacyjnej analizy danych i opracowanie wyników pomiarów. Bazy danych i zarządzanie nimi w geoinformatyce. Obszary zastosowań baz w geoinformatyce. Wykorzystanie modeli baz w geoinformatyce. Tworzenie powiązań i relacji. Określanie praw dostępu do zasobów. Integracja danych w pakietach - mechanizmy OLE. Reprezentacja danych oraz zaawansowane analizy danych eksperymentalnych, stanowiące przygotowanie do symulacji komputerowej wykorzystującej zastosowania IT w geoinformatyce, geodezji i kartografii, geomatyce.,ĆWICZENIA:Techniki zaawansowanego przetwarzania tekstów. Zaawansowane techniki obliczeniowe w arkuszach kalkulacyjnych. Zastosowanie arkuszy do analiz geoinformacyjnych. Tabele przestawne, wizualizacja w Excel. Dobór wykresu do prezentowanych danych. Geoinformacyjna analiza danych. Opracowanie wyników pomiarów i ich interpretacja. Przygotowanie wykresów wielomodułowych. Projektowanie bazy danych. Zarządzanie informacją w bazach. Kryteria sortowania i wyszukiwania informacji. Wykorzystanie analiz numerycznych do rozwiązywania praktycznych problemów geoinformatyki. Przesyłanie informacji między aplikacjami, mechanizmy OLE. Przetwarzanie i prezentacja danych geoinformacyjnych.
Cel kształceniaPoznanie podstaw nowoczesnych technologii przetwarzania i przesyłania informacji, a także podstawowych informacji o trendach rozwojowych w wykorzystaniu technologii informacyjnych do rozwiązywania praktycznych problemów geoinformatyki, geodezji i kartografii, geomatyki.
Literatura podstawowa1) Agnieszka Staranowicz, Przemysław Duda, Arkadiusz Orłowski, Technologie informacyjne, SGGW, 2007 2) Michael Price, Office PL Seria praktyk, Helion, 2011 3) Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski, Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany., MIKOM PWN, 2006 4) Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski, Arkusze Kalkulacyjne. Poziom Zaawansowany., PWN, 2006 5) Jeffrey Ullman, Jennifer Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WN-T, 2006 6) Anna Benicewicz-Miazga, Grafika w biznesie, Helion, 2004
Literatura uzupełniająca1) Steve Schwartz, Po prostu Office , Helion, 2011 2) Wiesław Dudek, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka, Helion, 2006 3) Radosław Jaworski, Multimedia i grafika komputerowa, WSiP, 2009
Uwagi