Wprowadzenie do systemów CAD/BIM

2021Z

Kod przedmiotu99S1O-WDSCB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGrafika
Wymagania wstępneUmiejętność pracy na komputerze w aplikacjach graficznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka oprogramowania CAD i systemów BIM pod kątem przeznaczenia i struktury. Podstawowe techniki modelowania obiektów w programach CAD. Metodologia wykonywania modeli trójwymiarowych. Projektowanie parametryczne - tworzenie powiązań między obiektami. Wykonywanie dokumentacji technicznej. Wizualizacja projektu (rendering), symulacje i animacje.,ĆWICZENIA:Etapy projektowania, od przygotowania systemów do pracy, ustawienia struktury rysunku, aż do opracowania i wizualizacji projektu. Istotnym aspektem będzie umiejętność wykorzystania metod modelowania trójwymiarowego na rzecz tworzenia systemów BIM wykorzystywanych w projektach inżynierskich oraz w animacjach trójwymiarowych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności w zakresie projektowania w środowisku CAD w wymiarach 2D i 3D.
Literatura podstawowa1) Maciej Sydor, Wprowadzenie do CAD : podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, WNT, 2009 2) Andrzej Jaskulsk, 8 KSIĄŻKA AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 3) Jacek Pacana, Podstawy projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza., 2016 4) Pikoń, AutoCAD 2018 PL, Helion, 2018
Literatura uzupełniająca1) Zbigniew Kacprzyk Autor Beata Pawłowska, Komputerowe wspomaganie projektowania : podstawy i przykłady, Politechnika Warszawska. Oficyna Wydawnicza, 2012
Uwagi