Zintegrowane systemy robotyczne

2022L

Kod przedmiotu99S1O-ZSR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne w geodezji, Elektroniczna technika pomiarowa, Geomatyka lub Mapa numeryczna
Wymagania wstępneumiejętność wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowywania ich wyników w sposób manualny i komputerowy
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykład wprowadzający: harmonogram zajęć, zasady zaliczania, charakterystyka literatury. Standardy geodezyjnych technik pomiarowych i możliwości ich integracji. Metody zrobotyzowanych (zautomatyzowanych) pomiarów szczegółowych. Metody inwentaryzacji geodezyjnej. Przegląd innych metod pozyskiwania geo-danych. Technologie opracowywania i aktualizacji baz danych przestrzennych. Prezentacja rozwiązań zintegrowanych systemów robotycznych dostępnych w ofercie wiodących producentów sprzętu pomiarowego i oprogramowania geoinformatycznego.,ĆWICZENIA:Wykorzystanie robotycznych tachimetrów wraz z odbiornikami GNSS w pomiarach szczegółowych oraz w pracach dotyczących inwentaryzacji geodezyjnej i innych obejmujących aktualizację baz danych przestrzennych.
Cel kształceniaOpanowanie umiejętności wykorzystania zintegrowanych systemów robotycznych w pomiarach terenowych.
Literatura podstawowa1) JAGIELSKI A., Przewodnik do ćwiczeń z geodezji II, GEODPIS, 2006 2) LAMPARSKI J., ŚWIĄTEK K., GPS w praktyce geodezyjnej, GALL, 2007 3) OSADA E., Geodezyjne pomiary szczegółowe, UxLAN Wrocław, 2014 4) JAGIELSKI A., Podstawy geodezji inżynieryjnej (część 1 i 2), GEODPIS, 2020 5) GUGiK, Obowiązujące w zakresie geoinformatyki akty prawne oraz standardy technologiczne, http://isap.sejm.gov.pl, 1989
Literatura uzupełniająca1) CZARNECKI K., Geodezja współczesna w zarysie, Wiedza i Życie, 1996 2) GEOFORUM, TACHIMETRY - niezbędnik sprzętowy GEODETY, https://geoforum.pl/dodatek/5/tachimetry, 2008 3) GEOFORUM, NAWI - niezbędnik sprzętowy GEODETY, https://geoforum.pl/dodatek/4/nawi, 2004
Uwagi