Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Medycznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pielęgniarstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, domach opieki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia
3,5
Biofizyka
0,5
ZAL-O
ZAL
Wykład
Samokształcenie
10
5
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
3
Genetyka
1,5
Pedagogika
1,5
Psychologia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Samokształcenie
20
10
10
20
Socjologia
1
ZAL-O
ZAL
Wykład
Samokształcenie
20
10
Zdrowie publiczne
3
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
Samokształcenie
40
30
25
III - Kierunkowe
Podstawy Ratownictwa Medycznego 1/2 - Pierwsza pomoc w stanach nagłych
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
10
Podstawy pielęgniarstwa 1/2
7
Promocja zdrowia
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Samokształcenie
Zajęcia praktyczne
20
15
20
20
Zajęcia fakultatywne
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biochemia
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
20
5
5
Fizjologia
3
Mikrobiologia i parazytologia
1,5
Patologia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Samokształcenie
0
0
0
0
III - Kierunkowe
Badania fizykalne
3
Dietetyka
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
Samokształcenie
20
10
20
Podstawowa opieka 1/2
1,5
Podstawy pielęgniarstwa 2/2
7
Radiologia
1
VI - Praktyka
Podstawowa opieka zdrowotna 1/2
3
Podstawowa opieka zdrowotna 1/3
1
Podstawy pielęgniarstwa
3
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia
2
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
10
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
12
Podstawowa opieka 2/2
4,5
VI - Praktyka
Podstawowa opieka zdrowotna 2/2
3
Podstawowa opieka zdrowotna 2/3
0,5
SUMA
33,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
1
EGZ
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Badania naukowe w pielęgniarstwie 1/2
0,5
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgicznie
8
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
7
VI - Praktyka
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
4
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
4
Podstawowa opieka zdrowotna 3/3
3,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo
0,5
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
7
III - Kierunkowe
Badania naukowe w pielęgniarstwie 2/2
1,5
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
7
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
7
Opieka paliatywna
2
VI - Praktyka
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
4
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
1
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo
1
III - Kierunkowe
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
5
Podstawy Ratownictwa Medycznego 2/2
1
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy
5
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
7
VI - Praktyka
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
1
Geriatria i pielęgniarstwo geriatyczne
2
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
2
Opieka paliatywna
1
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
1
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
2
SUMA
28,0