Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim

Wydział Nauk Medycznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Lekarz kierunek Lekarski

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Information Technology
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Anatomy 1/2
9
Biophysics
4
First Aid in Emergency Situations
1
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
6
10
4
Histology with Cytophysiology and Embryology 1/2
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
History of Medicine
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
15
Molecular Biology and Genetics
4
Polish 1/4
1
III - Kierunkowe
Elective course
1
Integrated and Interdisciplinary Training 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Problem Based Learning (PBL) 1
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
2
8
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Anatomy 2/2
9
Biochemistry with Elements of Chemistry 1/2
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
45
Biostatistics
1
Histology with Cytophysiology and Embryology 2/2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
Medical Ethics
1
Medical Professionalism
1
Polish 2/4
1
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 1
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Elective course
1
Integrated and Interdisciplinary Training 2
1
Problem Based Learning (PBL) 2
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
ZAL-O
Ćwiczenia
120
SUMA
30,25

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
II - Podstawowe
Basic of Nutrition
0
Biochemistry with Elements of Chemistry 2/2
9
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
55
Health Psychology
2
Hygiene and Epidemiology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
20
Medical Sociology
1
Microbiology
5
Physiology 1/2
7
Polish 3/4
1
III - Kierunkowe
Elective course
1
Introduction to Dentistry
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
5
SUMA
29,25

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Immunology
4
Medical Parasitology
1
Pathology 1/2
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
40
Pharmacology and Toxicology 1/3
3
Physiology 2/2
7
Polish 4/4
1
Public Health
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
10
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 2
2
Elective course
1
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Pathology 2/2
8
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
60
Pathophysiology
4
Pharmacology and Toxicology 2/3
4
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 3
1
Dermatology
3
Elective course
1
Integrated Modular Training 1
0,5
Internal Medicine 1/7
3
Pediatrics 1
2
Problem Based Learning (PBL) 3
0,5
SUMA
27,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Laboratory Diagnostics
3
Pharmacology and Toxicology 3/3
9
III - Kierunkowe
Diagnostic Imaging 1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
10
10
10
Elective course
1
Integrated and Interdisciplinary Training 3
1
Internal Medicine 2/7
4
Nuclear Medicine
1
Pediatrics 2
3
Problem Based Learning (PBL) 4
1
Surgery 1
3
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
32,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostic Imaging 2/2
4
Integrated and Interdisciplinary Training 4
0,5
Internal Medicine 3/7
3
Neurology
7
Ophthalmology
3
Otorhinolaryngology
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
40
Pediatrics 3
3
Problem Based Learning (PBL) 5
0,5
Professionalism
1
Surgery 2
2
Urology
2
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Genetics
2
Clinical Skills Labs 4
1
EBM with Elements of Medical Statistics
1
Elective course
1
Geriatrics
2
Infectious Disease
5
Integrated Modular Training 2
0,5
Internal Medicine 4/7
3
Orthopedics with Traumatology
3
Pediatrics 4
3
Rehabilitation
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
15
Surgery 3
3
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,5

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Pharmacology
2
Clinical Skills Labs 5
1
Disaster Medicine
1
Family Medicine 1/2
4
Forensic Medicine
3
Gynecology and Obstetrics 1/3
5
Integrated Modular Training 3
1
Internal Medicine 5/7
4
Medical Law and Deontology
1
Neurosurgery
4
Oncologic Surgery
2
Palliative Medicine
1
Transplantology
1
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anesthesiology and Intensive Care
3
Elective course
1
Emergency Medicine 1/2
4
Gynecology and Obstetrics 2/3
5
Oncology
4
Pediatrics 5
4
Psychiatry 1/2
3
Surgery 4
2
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gynecology and Obstetrics 3/3
4
Internal Medicine 6/7
6
Pediatrics 6
8
Psychiatry 2/2
4
Surgery 5
8
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elective clinical course
12
Emergency Medicine 2/2
4
Family Medicine 2/2
4
Internal Medicine 7/7
10
SUMA
30,0