Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Medycznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Lekarz kierunek Lekarski

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Anatomia 1/2
9
Biofizyka
4
EGZ
ZAL
ZAL
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
30
Biologia molekularna i genetyka
4
Histologia z cytofizjologią i embriologią 1/2
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
48
12
Historia medycyny
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych
1
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
6
10
4
III - Kierunkowe
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 1/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 1/5
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
2
8
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Anatomia 2/2
9
Biochemia z elementami chemii 1/2
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
45
Biostatystyka
1
Elementy profesjonalizmu
1
Etyka lekarska
1
Histologia z cytofizjologią i embriologią 2/2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
III - Kierunkowe
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 1/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyki wakacyjne 1/5
4
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 2/4
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 2/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
SUMA
30,25

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język obcy III
3
EGZ
Ćwiczenia
60
II - Podstawowe
Biochemia z elementami chemii 2/2
8
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
55
Higiena i epidemiologia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
20
Immunologia
5
Podstawy dietetyki
1
Psychologia lekarska
2
Socjologia medycyny
1
III - Kierunkowe
Zajęcia fakultatywne
1
SUMA
23,25

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Farmakologia z toksykologią 1/3
3
Fizjologia 2/2
7
Mikrobiologia
4
Parazytologia lekarska
1
Patologia 1/2
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
40
Zdrowie publiczne
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
10
III - Kierunkowe
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 2/5
2
Propedeutyka stomatologii
1
Zajęcia fakultatywne
1
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 2/5
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Diagnostyka laboratoryjna
3
Farmakologia z toksykologią 2/3
4
Patofizjologia
5
Patologia 2/2
9
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
60
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne 1/7
4
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 3/5
1
Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 1/3
0,5
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 3/5
0,5
SUMA
28,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Farmakologia z toksykologią 3/3
9
III - Kierunkowe
Chirurgia 1/5
2
Choroby wewnętrzne 2/7
4
Dermatologia z wenerologią
3
Diagnostyka obrazowa 1/2
2
Medycyna nuklearna
1
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 3/4
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 4/5
1
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 3/5
4
SUMA
28,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 2/5
3
Choroby wewnętrzne 3/7
3
Choroby zakaźne
5
Diagnostyka obrazowa 2/2
4
Neurologia
6
Ortopedia z traumatologią
3
Urologia
2
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 4/4
1
SUMA
27,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Genetyka kliniczna
2
Profesjonalizm
0,5
III - Kierunkowe
Chirurgia 3/5
3
Choroby wewnętrzne 4/7
3
Geriatria
2
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 4/5
1
Medycyna oparta na faktach - EBM
1
Okulistyka
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
5
0
Otorynolaryngologia
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
40
Rehabilitacja
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
15
Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 2/3
1
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 5/5
0,5
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 4/5
4
SUMA
27,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anestezjologia i intensywna terapia
4
Chirurgia onkologiczna
2
Choroby wewnętrzne 5/7
4
Ginekologia i położnictwo 1/3
4
Medycyna ratunkowa 1/2
4
Medycyna rodzinna 1/2
4
Onkologia
4
Prawo medyczne i deontologia lekarska
1
Transplantologia
1
Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 3/3
1
Zajęcia fakultatywne
1
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 4/5
2
Farmakologia kliniczna
2
Ginekologia i położnictwo 2/3
5
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 5/5
1
Medycyna paliatywna
1
Medycyna sądowa
3
Neurochirurgia
3
Pediatria 5/6
5
Psychiatria 1/2
3
Zajęcia fakultatywne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
40
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 5/5
4
SUMA
30,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 5/5
8
Choroby wewnętrzne 6/7
6
Ginekologia i położnictwo 3/3
4
Pediatria 6/6
8
Psychiatria 2/2
4
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne 7/7
10
Medycyna ratunkowa 2/2
4
Medycyna rodzinna 2/2
4
Wybrany przedmiot kliniczny
12
SUMA
30,0