Dietetyka - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Medycznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dietetyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, placówkach poradnictwa żywieniowego, organizacjach konsumenckich, domach pomocy społecznej oraz w szkolnictwie a także w instytucjach naukowo-badawczych, placówkach sportowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia człowieka
5
Chemia żywności
4
Fizjologia człowieka
7
Parazytologia
3
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
30
III - Kierunkowe
Organizacja pracy
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Biochemia ogólna i żywności
7
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
35
15
40
Genetyka
3
Pierwsza pomoc
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
15
III - Kierunkowe
Blok 1- przedmiot kształcenia podstawowego
2
Podstawy towaroznawstwa żywności
4
EGZ


Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
30
20
10
Podstawy żywienia człowieka
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
VI - Praktyka
Praktyka w domu opieki społecznej
2
Wstępna praktyka w szpitalu po 1 roku
3
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Mikrobiologia ogólna i żywności
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
20
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
3
Bioaktywne składniki żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
10
Blok 2- przedmiot kształcenia podstawowego
2
Ekonomika w ochronie zdrowia
2
Ogólna technologia żywności
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy technologii gastronomicznej
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
30
10
20
Profilaktyka żywieniowa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Żywienie człowieka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością
3
III - Kierunkowe
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
3
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 1
3
Podstawy dietetyki
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
55
Technologia produkcji potraw dietetycznych
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
30
10
35
VI - Praktyka
Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu po II roku
4
Praktyka w szpitalu dla dorosłych
3
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka
1
III - Kierunkowe
Blok 3- przedmiot kształcenia kierunkowego
3
Blok 4- przedmiot kształcenia kierunkowego
9
Choroby wieku dziecięcego
2
Diagnostyka laboratoryjna
1
Dietetyka pediatryczna
3
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 2
2
Metodologia oceny sposobu żywienia
2
Poradnictwo dietetyczne
3
Seminarium dyplomowe
1
VI - Praktyka
Praktyka w szpitalu dziecięcym
2
Praktyka z technologii potraw
3
SUMA
32,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka
1
III - Kierunkowe
Alergie pokarmowe i skórne z uwzględnieniem podstaw immunologii
3
Blok 5 przedmiot kształcenia kierunkowego
3
Choroby z interwencją chirurgiczną
2
Edukacja żywieniowa
3
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 2
2
Onkologia
1
Praca dyplomowa
10
Pracownia dyplomowa
1
Prawo w ochronie zdrowia
2
Żywienie krytycznie chorych
4
VI - Praktyka
Praktyka w poradniach gastroenterologicznych chorób metabolicznyc
3
SUMA
35,0