Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Medycznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Ratownictwo Medyczne

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na różnych szczeblach; w zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej i innych służbach ratowniczych oraz zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia
8
Biofizyka
1
Biologia i mikrobiologia
4
Dydaktyka
1
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
5
5
5
Filozofia i etyka zawodu ratownika
2,5
Organizacja ratownictwa medycznego
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
20
20
20
Pierwsza pomoc
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
10
20
10
Podstawy demografii
0,5
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy pielęgniarstwa
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Propedeutyka prawa
0,5
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
15
10
Socjologia
0,5
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne -basen
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Medyczne czynności ratunkowe cz. I
5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
60
15
15
SUMA
5,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia
3
Metodologia badań
1
Patofizjologia
2
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
2
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne z kardiologią cz. 1
3
Kwalifikowana pierwsza pomoc
3
Medycyna katastrof
3
Medycyna ratunkowa cz. 1
3
Medyczne czynności ratunkowe w laryngologii
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
10
Pediatria 1/2
2
Podstawy onkologii
1
Psychologia kliniczna
2
Stany nagłe w dermatologii
1
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Toksykologia
2
Wychowanie fizyczne z elementami ratownictwa
0
III - Kierunkowe
Chirurgia cz. 1
3
Choroby wewnętrzne z kardiologią cz. 2
4
Intensywna terapia z anestezjologią cz. 1
3
Neurologia
2
Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa wodnego
2
Pediatria 2/2
3
Przedmioty do wyboru BLOK A
2
Traumatologia narządu ruchu
3Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa- Jednostka Terenowej Straży Pożarnej
1
Praktyka zawodowa- Stacja Pogotowia Ratunkowego
2
SUMA
29,25

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia cz. 2
3
Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej
0
Intensywna terapia z anestezjologią cz. 2
3
Medycyna ratunkowa cz. 2
5
Medycyna sądowa
2
Medyczne czynności ratunkowe cz. 2
6
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
2
Neurochirurgia z neurotraumatologią
2
Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa górskiego
2
Psychiatria
2
Seminarium dyplomowe
2
Stany nagłe w pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
1
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania w służbie zdrowia
1
Zajęcia z samoobrony
1
III - Kierunkowe
Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej
10
Medycyna ratunkowa cz. 3
6
Medyczne czynności ratunkowe cz. 3
7
Położnictwo i ginekologia
2
Przedmioty do wyboru BLOK B
1
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa w SOR
2
SUMA
30,0